منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر محمدکاظم نظیری

سمت:  مدیر گروه

تحصیلات:  دکتری تخصصی اقتصاد

مرتبه علمی:  استادیار

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/naziri/

تلفن:  081-38381264

تلفن داخلي:  322

آدرس:  همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا ـ دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي ـ گروه اقتصاد

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند