لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

معرفی گروه

 

بسمه تعالي

وضعيت موجود در گروه اقتصاد:

گروه اقتصاد در سال 1367 با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي اقتصاد گرايش نظري به طور رسمي آغاز به كار نمود. در ابتداي فعاليت خود 3  عضو هيات علمي تمام وقت در گروه انجام وظيفه مي نمودند كه با توسعه گروه اساتيد برجسته ديگري به گروه پيوستند. شايان ذكر است گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا همدان يكي از قويترين گروه هاي علمي در زمينه اقتصاد در بين دانشگاه هاي كشور مي باشد که تدریس اساتید بزرگی چون تیمور رحمانی ، علی  سوری و دیگر بزرگان از افتخارات این گروه است. . با توسعه گروه و  اضافه شدن گرايش بازرگاني به مقطع كارشناسي در سال 1371   گروه موفق به  اخذ مجوز كارشناسي ارشد نيز  در دو گرايش علوم اقتصادي و توسعه اقتصادي و برنامه ريزي شد.  در نيمسال 881 نيز اولين دوره از دانشجويان دكتري به تعداد 5 نفر مشغول به تحصيل شدند.. در  حال حاضر وضعيت گروه اقتصاد از نظر اعضاي هيات علمي،  تعداد دانشجو  و ساير اطلاعات به شرح زير مي باشد:

1-تعداد اعضاي هيات علمي گروه :

مرتبه علمي

سابقه تدريس

آخرين مدرك تحصيلي

محل اخذ آخرين مدرك

گرايش تخصصي

نام و نام خانوادگي

رديف

دانشيار

12

دكتري

دانشگاه تهران

علوم اقتصادي

دکتر علي اكبر قلي زاده

1

استاديار

15

دكتري

هندوستان

اقتصاد-مدلهاي آماري

دکتر محمد كاظم نظيري

2

استاديار

21

دكتري

تربيت مدرس تهران

اقتصاد شهري و منطقه اي

دکتر محمد  مولايي

3

استاد

21

دكتري

دانشگاه تربيت مدرس

اقتصاد سنجي

دکتر نادر  مهرگان

4

دانشيار

25

دكتري

كشور فرانسه

آناليز و برنامه ريزي توسعه

دکتر  محمد حسن  فطرس

5

دانشيار

20

دكتري

انگلستان

اقتصاد بخش عمومي

دکتر عزت الله  عباسيان

6

دانشيار

12

دكتري

دانشگاه تهران

اقتصاد بخش عمومي

دکتر سعيد عيسي زاده

7

دانشيار

20

دكتري

هندوستان

اقتصاد بخش عمومي

دکتر حميد سپهر دوست

8

دانشيار

16

دكتري

دانشگاه تربيت مدرس

اقتصاد مالي

دکتر داوود جعفري سرشت

9

استاديار

9

دكتري

هندوستان

اقتصاد بخش عمومي

دکتر اكبر خدابخشي

10

دانشيار

9

دكتري

دانشگاه تربيت مدرس

اقتصاد بين الملل

دکتر ابوالفضل شاه آبادي

11

استادیار

1

دکتری

دانشگاه مالزی

اقتصاد سنجی

دکتر احسان حسینی دوست

12

استادیار

1

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد پولی

دکتر  محسن  خضری

13

در حال حاضر مدیر محترم گروه اقتصاد جناب آقای دکتر محمد کاظم نظیری می باشد

 

 

 

.

2- تعداد دانشجو در مقاطع مختلف:

جمع كل

گرايش

مقطع

نام رشته

رديف

99

-----------------

کارشناسی

علوم اقتصادی

1

154

نظري

كارشناسي

اقتصاد

2

157

بازرگاني

كارشناسي

اقتصاد

3

40

علوم اقتصادي

كارشناسي ارشد

اقتصاد

4

22

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

كارشناسي ارشد

اقتصاد

5

23

علوم اقتصادي

دكتري

اقتصاد

6

نفر495

جمع كل

 

 

           

 

3- گرايش هاي موجود:

پذیرش دانشجو  از  سال 95  به بعد با توجه سیاستهای راهبردی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری  فقط در یک گرایش علوم اقتصادی صورت می گیرد . اما تا سال94  گروه اقتصاد در مقطع كارشناسي در دو گرايش نظري و بازرگاني دانشجو  فعال دارد و در مقطع كارشناسي ارشد در دو گرايش علوم اقتصادي و توسعه اقتصادي و برنامه ريزي و در مقطع دكتري به صورت كلي گرايش علوم اقتصادي و در دو گرايش فرعي توسعه اقتصادي و اقتصاد مالي فعاليت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند